Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Back for more action

Hmm.Four motnhs have past since i last played warhammer 40k ..many unofficial thought with friends testing the new edition.This site was abandoded so i want to start playing again and enjoy the world of 40k.From time to time (when i have the abilitie) i will have fully updated fights and i will try something new .tips or fraultys that i have checked on my lists or from others co-players .Since the 6th edition is out i let you know how grey knights can adopt to it and what list is the best one so forth..(definatelly with a satisfying number of flyers .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου